METALUX

Avotu iela 4

Rīga

Projekta ietvaros tika veikta ēkas atjaunošana. Būtiski tika mainīts telpu plānojums, lai tas atbilstu mūsdienīgas dzīvokļu ēkas prasībām – šī nosacījuma izpildei tika demontētas plānojumam neatbilstošas nenesošās starpsienas un izbūvētas jaunas dzīvokļus atdalošās sienas atbilstoši ugunsdrošības un skaņizolācijas prasībām.

Ir veikta pilnīgi visu ēkas iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana – nomainīti un no jauna izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, ventilācijas un divcauruļu siltumapgādes sistēmas stāvvadi un guļvadi, uzstādīti jauni siltuma un ūdens patēriņa mērītāji, izbūvēts siltummezgls un lietusūdens savākšanas sistēma.

Ēkā nomainītas visas elektroinstalācijas, tai skaitā dzīvokļiem pievilkti jauni elektroapgādes spēka kabeļi. Pamatojoties uz konservācijas projekta risinājumiem tika veikta bojāto pārsegumu nomaiņa un betonēšana. Sakārtota arī ēkas iekšpagalma teritorija – atjaunotas ēkas fasādes uz iekšpagalmu, veikta pagalma labiekārtošana un apzaļumošana.

Atpakaļ uz sākumu