METALUX

Krišjāņa Barona iela 14

Rīga

Projekta ietvaros tika veikta ēkas atjaunošana. Darbu gaitā ir atjaunota vēsturiskā ēkas fasāde, Ir ieguldīts apjomīgs un sarežģīts darbs, lai restaurētu ēkas vēsturiskās vērtības – sienu un griestu gleznojumus, vitrāžas un masīvkoka durvis kāpņu telpās.

Mainoties ēkas funkcijai būtiski tika mainīts telpu plānojums, lai tas atbilstu dzīvokļu ēkas prasībām – šī nosacījuma izpildei tika demontētas plānojumam neatbilstošas nenesošās starpsienas un izbūvētas jaunas dzīvokļus atdalošās sienas atbilstoši ugunsdrošības un skaņizolācijas prasībām.

Lai saglabātu ēkas vēsturisko kopainu, kāpņu telpām piegulošajos gaiteņos ieklāts ozola masīvkoka parketa segums, kas analogs vēsturiskajam, un dzīvokļiem iemontētas ugunsdrošas koka ārdurvis.

Ir veikta pilnīgi visu ēkas iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana – nomainīti un no jauna izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, ventilācijas un divcauruļu siltumapgādes sistēmas stāvvadi un guļvadi, uzstādīti jauni siltuma un ūdens patēriņa mērītāji, izbūvēts siltummezgls un lietusūdens savākšanas sistēma.

Ēkā nomainītas visas elektroinstalācijas, tai skaitā dzīvokļiem pievilkti jauni elektroapgādes spēka kabeļi.

Sakārtota arī ēkas iekšpagalma teritorija – atjaunotas ēkas fasādes uz iekšpagalmu, veikta pagalma labiekārtošana.

Atpakaļ uz sākumu